Hur en verksamhet inom livsmedelsbranschen kan uppnå konkurrensfördelar

Vad gör ”least-cost formulation” till ett idealiskt sätt att tackla verksamhetsutmaningar?

För verksamheter inom livsmedelsbranschen är den nya standarden least-cost formulation. Denna metod gör det möjligt att bättre svara på begränsningar som både är tunga och ändrar sig snabbt. Least-cost formulation ger stor smidighet i tillägg till att aktörerna inom livsmedel blir bättre rustade för att optimera produktionsmarginaler genom att öka omsättningen och minska kostnader.

I följd med en ny studie från Aberdeen Group klarade verksamheter att leverera betydligt bättre resultat när de utvecklade strukturerade formler med fokus på optimering. Bland annat visade resultaten 15 procent större nettoändringar i intäktsväxt och 3 procent större marginal på nya produkter.
Ladda ned följande whitepaper: How Food & Beverage Companies Gain Competitive Advantage: The importance of implementing a least-cost formulation strategy här.
Vänligen fyll I formuläret nedan för att ladda ned vårt white paper

Infor values your privacy.

    © Upphovsrätt2017. Infor. Alla rättigheter förbehålles.