Infor

Infor Inspirationsdag

000039140748_people-meeting-HCM-personas-younger_iStock_LP1294x472.jpg
In-person
Torsdag 7:e Maj
kl 10.00 – 15.00
Vasatorp Golfklubb
Helsingborg

Det är ett nöje att bjuda in dig till vår kommande inspirationsdag. Kostnadsfritt seminarium som delvis hålls på engelska. Registrera din anmälan via formen till höger.

Program:

Effektivisera planering, budget och konsolidering.
Planering, budgetering och prognostisering i ett enda system. Skapa snabbt underlag med färdiga rapporter för global koncernredovisning. Frigör tid för analys istället för sammanställning och preparering av data.

  • Enterprise Performance Management & Business Intelligence (d/EPM)

KPMG visar vägen till bättre styrmedel med IT
Indikationer om framtida revision visar att dataanalyser alltmer kommer att ersätta stickprov och andra manuellt inriktade tillvägagångssätt. Är bolagen och systemen rustade för denna förvandling? Styrs IT verksamheten av bolagsledningen och bolagens affärsmässiga krav? Hur kan man förvandla krav från revisorn till effektiva styrmedel för ledningen? Hur undviker man onödiga kostnader?

  • Jan-Inge Hedin, IT Auditor, KPMG Malmö   

Hantera risk, kontroll och “compliance”
Allt större krav på synlighet med bättre kontroll på sina affärsprocesser har bidragit till ökade krav på verktyg som kan underlätta uppföljning och kvalitetssäkring. Förmågan att analysera att kritiska processer fungerar som det är avsett och säkerställa att man agerar i enlighet med företagets policy och revisionskrav blir ännu viktigare.

  • Continuous Monitoring by Approva

Förenkla dina säljinsatser.
Att kunna förutse försäljning och efterfrågan med hänsyn till omvärldsfaktorer är en utmaning som kan ge konkurrensfördelar på marknaden. Analyser kan användas som input till prognoser och kampanjer, planering av marknadsaktiviteter samt att maximera effekten genom att rikta sig till rätt målgrupp vid rätt tidpunkt.

  • Sales Analysis & Predictive Sales Analysis & d/EPM & BI
  • Marketing & Campaign Management with Epiphany

Registrera dig till höger