Tack för ditt deltagande på vår M3 13.3 dag!

Tack för ditt deltagande på vår M3 13.3 dag i föregående vecka. Vi tror att det var en intressant och lärorik dag om uppdateringar och förbättringar som den nya versionen av M3 innehåller.

Presentationerna från samtliga sessioner är nu tillgängliga för nedladdning. Följ länken nedan.

  1. Infor M3 Produktstrategier - idag och i framtiden
  2. M3 13.x och 13.3 - en plattform med mål att minska anpassningar
  3. Nyheter i M3 Teknologi
  4. Infor M3 Upgrade Factory
  5. Infor ValueEngineering
  6. Infor UpgradeX Program
  7. IBM Forskning o Innovation blir aldrig omodernt
  8. Minimize mods 13.3